Shadow
...építünk!!!
A cég elnevezése:MAGYAR ZSALU 2006 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövid neve: MAGYAR ZSALU 2006 Kft.
Székhelyünk: 6758 Röszke II/119.
Cégjegyzékszám:06-09-010889 Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
6758 Röszke II/119.
info@magyarzsalu.hu
6724 Szeged, Kenyérgyári út 8.

BIOTECHNOLÓGIA

A Magyar Zsalu 2006  Kft. 2017-ben nemzetközileg is elismert szegedi kutatókkal együttműködve megkezdte a genomikai portfóliójának kialakítását. Ennek részeként cégünk K+F aktivitása a cég új szolgáltatásainak fejlesztésére valamint az akadémiai és ipari partnerekkel folyó kollaboratív illetve szerződéses projektek megvalósítására irányul. Fő kutatási irányvonalunk az orvosi diagnosztikában felhasználható módszerek, szolgáltatások és reagensek fejlesztésére fókuszálnak. Szűkebb kutatási területeink a diagnosztikai célú biomarkerek azonosítása és azok használata különböző kórképekben.

A genomikai megközelítés bevezetése a molekuláris biológiába radikálisan átalakította napjaink kísérletes biológiáját és lehetővé tette az élő rendszerek molekuláris működésének gyorsabb, átfogóbb megismerését. A genomika genom léptékű analízist jelent, vagyis azt, hogy a vizsgálatok kiterjednek az adott élőlény illetve egy populáció teljes DNS-szintű (szerkezeti- és metagenomika) illetve expressziós-szintű (gén-, mikroRNS-, fehérje-kifejeződés: funkcionális genomika; expressziós hálózatok: rendszerbiológia) vizsgálatára. A genomikai alkalmazások elsősorban a gének funkcióinak megértésében játszanak szerepet, amely:
1) az alapkutatásban mind a molekuláris- mind a sejtbiológiában folyamatos szemléletváltást eredményez;
2) az alkalmazott kutatások szempontjából mindenekelőtt a biomedicinában, és mezőgazdaságban hasznosítható tudást eredményez.

Gyakorlati példák

Személyre szabott gyógyászat

Az emberi genomok 99,8 %-ban megegyeznek; a rendkívüli változatosságért mindössze 0,2 %-nyi DNS-szekvencia eltérés a felelős. Éppen ezért rendkívül fontos a 100 %-os lefedettség, mert csak ebben az esetben remélhetjük, hogy pl. a betegségekre való hajlamosító-, vagy a gyógyszer rezisztenciáért felelős tényezőket egyedenként azonosítani tudjuk. Figyelembe véve, hogy a teljes humán örökítőanyag több mint 3 milliárd bázispárból áll, melynek meghatározása a hagyományos technológiákkal éveket és több százmillió forintot igényelne egyénenként, joggal feltételezzük, hogy az újgenerációs szekvenálási technológia ezen a területen is áttörést hozhat. Ennek legfőképpen klinikai szempontból van nagy jelentősége, hiszen az egyes genom-mintázatok, betegséghajlamok, valamint a gyógyszerek hatékonysága közötti összefüggések megértése nagyban hozzájárulhat a személyre szabott gyógyászat fejlődéséhez. A várhatóan ugrásszerű fejlődés előtt álló farmakogenomika célja pedig éppen a személyre szabott gyógyszeres kezelések/terápiák kidolgozása és alkalmazása.

Tumoros elváltozások kialakulására való hajlam prognosztizálása

Függetlenül attól, hogy számos tumor kialakulásának pontos mechanizmusa a mai napig ismeretlen – ezzel együtt a terápiás eljárások is kiforratlanok – mégis nagyszámú génhibát ismerünk, amelyek ok-okozati összefüggésben állnak a daganatok kialakulásával. Az újgenerációs szekvenáló rendszerek segítségével, és a megfelelő DNS-szakaszok analizálásével ezek a génhibák gyorsan feltérképezhetőek; ehhez nincs szükség a teljes genom szekvenálására. Ezáltal számos tumor kialakulása megelőzhető/késleltethető ugyanakkor a meglévő tumorokra kialakított terápiás lehetőségek is egyszerűbben, személyre szabottan állíthatóak fel.